Profil spoločnosti


Rast a rozvoj spoločnosti

KEN HYGIENE SYSTEM s.r.o. je dcérskou spoločnosťou dánskej firmy KEN A/S.  Strategickým zámerom je výrobná podpora materskej firmy. Jedná sa o výrobu komponentov pre dezinfekčné zariadenia, ako sú umývačky riadu, bed pan washers, atd., viac na www.ken.dk

Výroba je  zameraná temer 100% svojho objemu na nerez, zváranie nerezu hrúbok 1-3 mm, čomu je prispôsobená celá technológia výroby. Zváranie je typu TIG, pričom sa využíva ochranná atmosféra 100% čistého Ar. (tekutý plyn).

KEN HYGIENE SYSTEM s.r.o. ako dcérska spoločnosť materskej firmy KEN A/S zdieľa dlhoročné know-how spájania - zvárania nerezovej ocele, ako i ďalšie pod operacie spojené s výrobou komponentov s tenkých plechov.

Výsledná kvalita výroby je samozrejme daná aj vysoko kvalitnými zamestnancami s viacročnými skúsenosťami v oblasti zvárania nerezu. 

Plánovanie výroby je zabezpečené MRP systémom, riadenie skladových zásob, použitie Kanban riadenia, postupné implementovanie 5S, sledovanie produktivity, atď.

Firemná kultúra je založená na lojálnom prístupe k zamestnancom.


História KEN Slovak sro.

SpoločnosťKEN HYGIENE SYSTEM s.r.o.. je registrovaná na Slovensku od 01.01.2006. Prvotnými cieľmi spoločnosti bolo vybudovať logistickú sieť dodávateľov komponentov pre podporu výroby v materskej firme. Po 6 mesiacoch etablovania sa spoločnosti na Slovensku došlo k strategickému rozhodnutiu vybudovať na Slovensku vlastný výrobný závod. V období október 2006 došlo k strategickému rozhodnutiu pre umiestnenie výrobného závodu v Košiciach. Nasledovali ďalšie kroky potrebné pre spustenie výroby. V Máji 2007 sa začína s inštaláciou technológie a vybavenia výroby a následne so skúšobnou prevádzkou.  

V súčasnosti KEN HYGIENE SYSTEM s.r.o. zamestnáva 22 zamestnancov, pričom v nasledujúcich mesiacoch sa bude postupne objem výroby zvyšovať.


Rast a rozvoj materskej spoločnosti KEN A/S Dánsko - www.ken.dk

KEN A/S je inovatívnou spoločnosťou s viac ako 60 ročnými skúsenosťami vo vývoji, výrobe a predaji umývacích zariadení, bedpan umývacích zariadení, zariadení na dezinfekciu laboratórnych inštrumentov, ako aj systémov pre kuchyne, a gastro priemysel. Ponúkame široký program štandardných riešení a vývoj špecifických riešení, na základe individuálnych účelov.

V dnešnej dobe má KEN vedúce postavenie na Škandinávskom trhu, so svojimi vlastnými predajnými spoločnosťami v Švédsku, Nórsku. Väčšina naších výrobkov je distrubuovaná dílerskou sieťou, pôsobiace na viacerých EU trhoch. KEN produkty sú exportované na trhy Stredo-východnej Europy, Južnej Afriky a ďaleký východ.

Naše produkty spĺňajú všetky potrebné EU štandardy, ako sú:  Council Directive 93/42/EØF, Council Directive 89/392/EØF. 

Spoločnosť KEN je certifikovaná v súlade s  EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003 Quality Management System, a  EN ISO 14001:2004, Environmental Management System.