O NÁS


 

Kontaktné údaje:

 

KEN HYGIENE SYSTEM s.r.o.
Južná trieda 74

SK - 040 01 Košice

Riaditeľ: Ing. Ján Laboš, PhD.,

mobil.: +421 911 238 222

email: jla@ken.dk

ICO 36 511 986

DIC : 2022109177,  IC DPH: SK 2022109177

Reg: OR- zložka císlo 16900/P

Bank.spojenie : CSOB, Prešov

Císlo úctu : 4003141691/7500 - EUR

 

Adresa výr. závodu:

KEN HYGIENE SYSTEM sro.

Južná trieda 74

areál firmy Gratax

SK - 040 01 Košice

Slovakia

Výpis OR:  

Pohľad na výrobný závod:

Kde nás nájdete:

GPS:

48°41'39.73"N

21°15'52.88"E